Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland. TOPNL bestanden zijn opgebouwd uit verschillende topografische elementen in het GML formaat. In een geografisch informatie systeem is het mogelijk op de informatie te bekijken en te bewerken. Meer informatie over de verschillende bestanden kan gevonden worden op de productpagina’s van het Kadaster website

Basisregistratie Topografie (BRT) TOPNL

TOPNL bestanden zijn objectgerichte topografische bestanden op diverse schaalniveaus. Deze bestanden maken onderdeel uit van de Basis Registratie Topografie (BRT). De bestanden zijn uniform, consistent en bovendien landsdekkend. Dit betekent dat u ze als basis kunt gebruiken voor heel Nederland. TOPNL bestanden zijn opgebouwd uit verschillende topografische elementen in het GML formaat. In een geografisch informatie systeem is het mogelijk op de informatie te bekijken en te bewerken. Meer informatie over de verschillende bestanden kan gevonden worden op de productpagina’s van het Kadaster website