IMBAG
@nl
Een Adresseerbaar object is een concreet object waaraan adressen kunnen worden toegekend.
@nl
adresseerbaar object
@nl
Een Adresseerbaar object is een Standplaats, een Ligplaats of een Verblijfsobject.
@nl