s

staging

staging
Created on Jun 23rd, 2022
Members

kkg-model-volledig

Deze bevraging extraheert het volledige data model van de Kadaster Kennisgraaf (SKOS + RDFS/OWL + SHACL).

Created 2 years ago, 1 version

kkg-model-consistentie

Created 2 years ago, 1 version

kkg-model-diagram

Created 2 years ago, 3 versions

kkg-model-shapes

Deze bevraging extraheert de shapes (SHACL) die voorkomen in het data model van de Kadaster Kennisgraaf.

Created 2 years ago, 2 versions

kkg-model-definities

Deze bevraging extraheert de definities (RDFS/OWL) die voorkomen in het data model van de Kadaster Kennisgraaf.

Deze gegevens worden in de Weaver omgeving ontsloten.

Created 2 years ago, 11 versions

kkg-model-concepten

Deze bevraging extraheert de concepten (SKOS) die voorkomen in het data model van de Kadaster Kennisgraaf.

Deze gegevens worden ontsloten in de ArchiXL omgeving.

Created 2 years ago, 8 versions