IMX-Geo KKG First Results

Tijdens het project Semantische Samnehang tussen Basisregistraties is het IMX Geo-model ontwikkeld. Dit model is gebruikt bij de ontwikkeling van de IMX-Geo Knowledge Graph. Een compleet overzicht van het model als ontologie is hier beschikbaar: https://data.labs.kadaster.nl/staging-imx-geo/imx-geo/schema

Het volgende data story geeft een eerste inzicht in de inhoud van de IMX-Geo Knowledge Graph, inclusief enkele voorbeelden van gebruikersvragen die kunnen worden beantwoord met behulp van de Graph.

Inhoud van de IMXGeo Knowledge Graph

De ontwikkeling van de IMX-Geo KKG gaat door. De volgende visualisatie geeft een snel overzicht van het aantal objecten per IMX Geo-objecttype die beschikbaar zijn in de Knowledge Graph. Naarmate de Graph zich ontwikkelt, geeft dit overzicht bijgewerkte waarden voor elk beschikbaar objecttype.

Figuur 1: Huidige inhoud van de IMX-Geo KG

Voorbeelden van vragen die beantwoord kunnen worden met behulp van een IMX-Geo KKG

Op dit moment zijn de instantiegegevens in de IMX-Geo Knowledge Graph het meest compleet voor Gemeente Zeewolde. De volgende queries zijn daarom gericht op deze gemeente, maar zullen in de toekomst beschikbaar zijn voor heel Nederland.

Voorbeeld 1: Welke eventuele beperkingen zijn verbonden aan een bepaald adres?

Figuur 2: Beperkingen per adres

Voorbeeld 2: Wat zijn de bekende ruimtelijke plannen die bij een gegeven adres horen?

Figuur 3: Overzicht van bestemmingen voor een bepaald adres

Voorbeeld 3: Waar staat het straatmeubilair voor een bepaalde buurt?

Figuur 4: Overig bouwwerk in een buurt