Normcommissie 390 01 "Onderzoekingsmethoden voor afvalwater"
de specifieke filtratieweerstand van slib (r)
Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij drukfiltratie
@nl
Sludge — Determination of the specific filtration resistance in pressure filtration
@en
Slib - Bepaling van de specifieke filtratieweerstand bij drukfiltratie
@nl
Sludge — Determination of the specific filtration resistance in pressure filtration
@en