[Wet natuurbescherming: Aanwijzing bijzonder nationaal natuurgebied, …]