<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Gemeentewet: Bekostigingsbesluit baatbelasting, …]