<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Wet bodembescherming: Vordering eigendom, gebruik of rechten, …]