Begrensd en benoemd gebied dat door een functionele eenheid beschreven wordt.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... el gebied</a>.</p> </section>
Vrijstaande, overdekte en gehe ...... ect met de grond is verbonden.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... w'>gebouw</a>.</p> </section>
Begrensd en benoemd gebied dat door een geografische eenheid beschreven wordt.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... ch gebied</a>.</p> </section>
Virtuele objecten met informat ...... in of de diepte van het water.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... e'>hoogte</a>.</p> </section>
Ruimtelijk object, punt of lij ...... een ander inrichtingselement.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... gselement</a>.</p> </section>
De gemeenschappelijke eigenschappen van een TOP10NL object.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... nl object</a>.</p> </section>
Geografisch gebied gekenmerkt ...... gebruikt voor wonen en werken.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... s'>plaats</a>.</p> </section>
Ruimtelijk object dat wel gepl ...... groot infrastructureel object.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... otografie</a>.</p> </section>
<section lang='nl'> <p>Een ...... ef gebied</a>.</p> </section>
Object dat tot doel heeft hoogteverschillen in het landschap te representeren.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... f'>reliëf</a>.</p> </section>
Kleinste functioneel onafhanke ...... oorwegnet wordt onderscheiden.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... rbaandeel</a>.</p> </section>
Zichtbaar begrensd stuk grond, ...... jecten (wegdeel of waterdeel).
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... '>terrein</a>.</p> </section>
Kleinste functioneel onafhanke ...... een water wordt onderscheiden.
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... waterdeel</a>.</p> </section>
Kleinste functioneel onafhanke ...... ken, trottoirs, bermen, etc.).
@nl
<section lang='nl'> <p>Een ...... '>wegdeel</a>.</p> </section>
Nummering van de rijkswegen (a ...... ot het nationale wegenstelsel.
@nl
Het aantal inwoners dat in een plaats woont.
@nl
Het aantal onderverdelingen va ...... rschil in verharding of kleur.
@nl
Het aantal sporen van het spoorbaandeel.
@nl
Afritbenaming op autosnelweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
@nl
Afritnummering op autosnelweg en hoofdweg, vastgesteld door Rijkswaterstaat.
@nl
De naam van het baanvak waarin het spoorbaandeel zich bevind.
@nl
Aanduiding of het gebied de bebouwde kom van een plaats omvat.
@nl
De breedte van het object gemeten in meters.
@nl
De breedte van het water ingedeeld in klassen.
@nl
De actualiteit van de gebruikte bron.
@nl
De beschrijving van de gebruikte bron.
@nl
De nauwkeurigheid van de gebruikte bron in meters.
@nl
Het type van de gebruikte bron.
@nl
De naam van een spoorbrug.
@nl
De naam van een brug.
@nl
De naam van een brug.
@nl
Nummering van rijkswegen behorende tot het stelsel van Europese doorgaande routes.
@nl
Aanduiding of het spoorbaandeel geëlektrificeerd is of niet.
@nl
Aanduiding of het object een geluidswerende functie heeft.
@nl
De functie van het water.
@nl
De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
@nl
De plaats waar het object zich bevindt t.o.v. andere constructies.
@nl