Deze code is uniek binnen de naamgevingsruimte (vandaar de term: lokaal).
@nl
Unieke identificatiecode binnen een registratie.
@nl
lokale identificatie
@nl
De identificatiecodes voor obj ...... xt van deze naamgevingsruimte.
@nl
Unieke verwijzing naar een registratie van objecten.
@nl
naamgevingsruimte
@nl
De ‘rdf:value’ mag gebruikt wo ...... namespace}{lokaalID}[{versie}]
@nl
gecombineerde identificatie waarde
@nl
CROW
@nl
Gesloten verharding bestaande uit asfaltbeton of andere met bitumen gebonden materialen.
@nl
BGT
@nl
Een voor de waterbeheersing be ...... kanaal, beek, sloot, gracht).
@nl
IMGeo 2.0
@nl
Terreindeel in gebruik als akker, voor de teelt van tuinbouwgewassen.
@nl