Resource https://bgt.basisregistraties.overheid.nl/bgt/shp/WegdeelRegistratie_plusFunctie does not appear in this dataset.