Resource https://bgt.basisregistraties.overheid.nl/bgt/shp/VegetatieObjectRegistratie does not appear in this dataset.