Resource https://bgt.basisregistraties.overheid.nl/bgt/def/RegistratiefGebiedRegistratie does not appear in this dataset.