Resource https://bgt.basisregistraties.overheid.nl/bgt/def/BordRegistratie does not appear in this dataset.