Govert Flinckstraat 211 huis, Amsterdam
Verblijf van Gezin Ruben Halberstad