Govert Flinckstraat 213, Amsterdam
Verblijf van Gezin Salomon van Velzen