Govert Flinckstraat 238 huis, Amsterdam
Verblijf van Gezin Aron Simon Noach