Govert Flinckstraat 243 II, Amsterdam
Verblijf van Gezin Abraham Segal