Verblijf van Gezin Weduwe Frederika Mendelson-Onderwijzer