Koopman
@nl
Den Haag
@nl
Beschrijving
@nl
Misdrijf
@nl
Vrouwelijk
@nl
Mannelijk
@nl
Neutraal
@nl
Onbekend
@nl
Eiland
@nl
Meerdere aanbiedingen
@nl
Beroep
@nl
Record (aggregatieniveau)
@nl
Rol
@nl
Schipper
@nl
Skipper
@en
Vonnis
@nl
Foto
@nl
Eigenschappen van mensen
@nl
Classificaties van geloofsovertuigingen
@nl
Classificaties van rollen
@nl
Reis
@nl
bedrag of hoeveelheid
@nl
beginreis
@nl
begunstigde
@nl
veroordeeld voor
@nl
datum van administratieve verwijdering
@nl
Nummer archiefinventaris
@nl
lading
@nl
heeft schuldbrief
@nl
heeft maandbrief
@nl
heeft (geloofs-)overtuiging
@en
denotes that something has a role
@en
heeft rol
@nl
hoeveelheid uit voorraad die vergoed werd
@nl
hoeveelheid in voorraad
@nl
is verblijfplaats van
@nl
passagier op schip
@nl
passagier op/van (reis)
@nl
terugreis
@nl
vonnis ontvangen
@nl
geslacht
@nl
reis heeft passagier
@nl
reis heeft schip
@nl
Stad
@nl
Vraag
@nl
Ontastbaar
@nl
Aanbieding
@nl
Informatie over eigenaarschap
@nl
Product
@nl
Kwantitatieve hoeveelheid
@nl