Classificaties van type entiteiten uit de archieven (naa:ArchivalEntity)
@nl