Een Adresseerbaar object is een Standplaats, een Ligplaats of een Verblijfsobject.
@nl
<section lang='nl'> <h1>Popu ...... in gebruik is.</p> </section>
<section lang='nl'> <h1>Popu ...... gedeelte ervan.</p> </section>
<section lang='nl'> <h1>Popu ...... ing is gelegen.</p> </section>
<section lang='nl'> <h1>Popu ...... aanwezig waren.</p> </section>
<section lang='nl'> <h1>Popu ...... s zodanig aanwezig waren.</p>
<section lang='nl'> <h1>Popu ...... aanwezig waren.</p> </section>
<section lang='nl'> <h1>Popu ...... telijke orgaan.</p> </section>
Bij het initieel opvoeren van ...... ot wijziging van het bouwjaar.
@nl
Het gebruiksdoel zal initieel ...... ming en het feitelijk gebruik.
@nl
<section lang='nl'> <p>Het f ...... komen.</dd> </dl> </section>
Een adresseerbaar object ligt in een woonplaats.
@nl
<section lang='nl'> <p>Als d ...... res is gelegen.</p> </section>
Ten aanzien van elk in de BAG ...... eneens in de BAG is opgenomen.
@nl
De exacte wijze van bepalen va ...... orden altijd afgerond op 1 m².
@nl
Een typering van de openbare r ...... aarden is gelegen in NEN 3610.
@nl
Het waardenbereik van de categ ...... de genoemde waarden aannemen.
@nl
Een statusaanduiding kent een ...... de genoemde waarden aannemen.
@nl
Een statusaanduiding kent een ...... de genoemde waarden aannemen.
@nl
Een statusaanduiding kent een ...... de genoemde waarden aannemen.
@nl
Een statusaanduiding kent een ...... de genoemde waarden aannemen.
@nl
Een statusaanduiding kent een ...... de genoemde waarden aannemen.
@nl
De BAG bevat gegevens over zow ...... gemaakt van dit statusgegeven.
@nl
Elke Ligplaats waarvan gegeven ...... del van een identificatiecode.
@nl
De basisregistratie adressen e ...... gemaakt van dit statusgegeven.
@nl
Elke nummeraanduiding waarvan ...... del van een identificatiecode.
@nl
Het verdient aanbeveling te streven naar korte benamingen.
@nl
De basisregistratie adressen e ...... gemaakt van dit statusgegeven.
@nl
Elke openbare ruimte waarvan g ...... del van een identificatiecode.
@nl
De basisregistratie adressen e ...... gemaakt van dit statusgegeven.
@nl
Een natuurlijk getal tussen 0001 en 9999.
@nl
Elke openbare ruimte waarvan g ...... del van een identificatiecode.
@nl
Alleen een datum die gelijk is ...... waarop het besluit is genomen.
@nl
De BAG bevat gegevens over zow ...... gemaakt van dit statusgegeven.
@nl
Elke standplaats waarvan gegev ...... del van een identificatiecode.
@nl
De BAG bevat gegevens over zow ...... gemaakt van dit statusgegeven.
@nl
Elk verblijfsobject waarvan ge ...... del van een identificatiecode.
@nl
Het maximale aantal te gebruik ...... streven naar korte benamingen.
@nl
De basisregistratie adressen e ...... gemaakt van dit statusgegeven.
@nl
De woonplaatsen worden vastges ...... ster en de openbare registers.
@nl
Een natuurlijk getal tussen 0001 en 9999.
@nl
Deze code is uniek binnen de naamgevingsruimte (vandaar de term: lokaal).
@nl
De identificatiecodes voor obj ...... xt van deze naamgevingsruimte.
@nl