Evacuatie o.b.v. Kadastrale gegevens

Inleiding

Welke huizen vallen binnen de radius van de calamiteit? En welke huizen staan er het dichtste bij? Dat zijn de eerste vragen die gesteld worden als er een calamiteit in Nederland optreed waarbij evacuatie nodig is. Om deze vragen te kunnen beantwoorden is actuele informatie essentieel. Het Kadaster ontsluit steeds meer datasets bij de bron, met behulp van linked data. Een van deze bronnen is de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). We gebruiken een live database bevraging (SPARQL) om de actuele data op te halen.

In Figuur 1 worden de BAG panden getoond die binnen een radius van 1 kilometer rondom een als calamiteit aangemerkt punt liggen. Het label geeft het gebouwtype weer vanuit de BRT en de gebruiksfunctie vanuit de BAG. Deze functie kan van belang zijn tijdens het uitvoeren van een evacuatie.

Figuur 1. BAG panden binnen het evacuatiegebied.

Tabel 1 geeft de adressen weer die binnen het evacuatiegebied liggen. Deze tabel kan als spreadsheet gedownload worden (klik op de Try this query yourself en dan op het download icoon, net naast de paginatie grootte).