Een versimpelde versie van het Linked Data vocabulaire voor de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG). Ga naar PDOK (https://pdok.nl) voor de volledige versie.

BRT Linked Data vocabulaire.

Copy of the Schema.org vocabury (all layers).

Downloaded from http://schema.org/version/latest/all-layers.nq.

The OGC GeoSPARQL standard supports representing and querying geospatial data on the Semantic Web. GeoSPARQL defines a vocabulary for representing geospatial data in RDF, and it defines an extension to the SPARQL query language for processing geospatial data. In addition, GeoSPARQL is designed to accommodate systems based on qualitative spatial reasoning and systems based on quantitative spatial computations.

Vocabulaire voor de tijdelijke versie van de Linked Dataset met RVO energielabels.

Geonovum beheert het Basismodel NEN3610. Dit is de 'moeder' van de Nederlandse geo-informatiemodellen. In informatiemodellen leggen we de semantiek van een domein vast. Dit zijn afspraken over begrippen en definities van gegevens en daarmee essentieel om gegevens te kunnen uitwisselen. Juist dan is het immers van belang dat voor iedereen - mens en machine - duidelijk is wat we met een gehanteerd begrip bedoelen.

Homepage: https://www.geonovum.nl/geo-standaarden/nen-3610-basismodel-voor-informatiemodellen

Obtained from: https://definities.geostandaarden.nl/def/nen3610?format=ttl

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd. De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Zie deze pagina voor de metadata beschrijving van de BGT-LD.

Data stories & toepassingen

Bezoek de Kadaster Labs pagina om verschillende toepassingen bovenop de BGT-LD te bekijken.

Data model browser

Klik hier om het data model van de BGT-LD te verkennen.

Type en sub-typen (taxonomie)

Klik hier om een visueel overzicht te krijgen van de typen en subtypen in de BGT-LD.