Dataset over percelen. Omgezet naar Linked Data op basis van een aangeleverde spreadsheet (zie Assets).

De Graafschade risicokaart geeft een grondroerder inzicht in de mogelijkheid om (historisch) graafschades te tonen per dichtstbijzijnde graaflocaties (postcode/adres).