Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

rivm
Created on Apr 6th, 2020

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) is een kennis- en onderzoeksinstituut in Nederland, gericht op de bevordering van de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. De kerntaken van het RIVM, die zowel in nationale als internationale context worden uitgevoerd, dienen als ondersteuning van het beleid van de Nederlandse overheid.

Members

COVID-19 statistieken voor Nederland

Created 2 years ago

Deze Data Story voert live bevragingen uit over de Corona statistieken voor Nederland (gepubliceerd in deze dataset). Deze statistieken worden dagelijks up-to-date gehouden.