Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)

rce
Created on Jan 8th, 2021
Members
65.048.765 statements

Dit is een tijdelijke backup voor de het RCE linked data dienst die op https://linkeddata.cultureelerfgoed.nl/sparql ontsloten wordt en sinds december 2020 niet meer beschikbaar is.

Buitenplaatsen

In de 17de eeuw groeide de rijkdom van de Amsterdamse elite. Het aantal renteniers in deze groep nam sterk toe. Rond 1700 had tenminste een derde van de Amsterdamse elite één of meer buitenhuizen en/of landgoederen. Al vroeg in de Gouden Eeuw werden buitenplaatsen aangelegd op door droogbemaling nieuwgewonnen land, maar ook werden ze in grote aantallen achter de duinen en langs bevaarbare waterwegen gebouwd.

Veel buitenplaatsen zijn verdwenen. Wat behouden is, zien we veelal terug als monumenten. Laten we onze aandacht eens richten op Lisse, een dorp dat gelegen is tegen een oude strandwal (duinen) en al in de 17de eeuw goed toegankelijk via het water en de weg. In Lisse ontstonden vele buitenplaatsen.

Read the full story
671.907 statements

Om inzicht te krijgen in de geschiedenis van het landschap en haar bewoners, is het nodig om vele archiefbronnen met elkaar in verband te brengen. Relevante bronnen zijn bijvoorbeeld registers van dopen, trouwen en begraven, bevolking, burgerlijke stand, belastingen, volkstellingen, kadaster en collectiebeschrijvingen. Die bronnen zijn echter ieder zelfstandige administraties. Verbanden moeten handmatig gelegd worden en informatiesystemen om die verbanden vast te leggen ontbreken. Dit maakt het bijzonder arbeidsintensief om een samenhangend beeld van de geschiedenis te krijgen.

Linked data lijkt een technologie die erg geschikt is om het probleem van ontbrekende samenhang aan te pakken. Om van die belofte tot geschikte hulpmiddelen voor eindgebruikers te komen, dienen stappen gezet te worden.