Linked Data Event Streams

ldesCreated on Feb 24th, 2021
Members

Voorbeeld van een stukje data dat door de Linked Data Event Streams (LDES) API wordt teruggegeven. In dit voorbeeld is de BAG 2.0 LD ontsloten.

Linked Data Event Stream maken gebruik van het volgende vocabulaire om de gegevens vast te leggen: