<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Woningwet: Oplegging last ond ...... ldend voor rechtsopvolgers, …]
<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Wet bodembescherming: Vordering eigendom, gebruik of rechten, …]
<ul><li><a href="https://brk.b ...... ="_blank">geldig</a></li></ul>
<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Gemeentewet: Bekostigingsbesluit baatbelasting, …]
<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Waterwet: Bevel verrichten onderzoek en tijdelijke beveiligingsmaatregelen, …]
<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Opiumwet: Sluiting object, …]
<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Besluit op basis van artikel 9.9 Wet Natuurbescherming, …]
<ul><li><a href="https://brk.b ...... en houtopstanden</a></li></ul>
[Belemmeringenwet Privaatrecht: Gedoogplicht, …]
<ul><li><a href="https://brk.b ...... zen en aanwassen</a></li></ul>
[Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, …]