half verhard

Een weg waarop de verharding slechts gedeeltelijk is aangebracht (als twee banen met klinkers, beton, tegels, of uitsluitend groenstenen, etc.) of het rijvlak is verbeterd met grind of sintels.

half verhard

Een weg waarop de verharding slechts gedeeltelijk is aangebracht (als twee banen met klinkers, beton, tegels, of uitsluitend groenstenen, etc.) of het rijvlak is verbeterd met grind of sintels.