straat

Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied.

straat

Weg van zeer plaatselijk belang, gelegen binnen bebouwd gebied.