huizenblok

Terrein, volledig of nagenoeg volledig bedekt met bebouwing (niet zijnde lintbebouwing of grote boerderijen met bijbehorende stallen), gelegen in stedelijk/verstedelijkt gebied, waarbij de bebouwing naar alle zijden aaneengesloten is en waar men vanaf de openbare weg van eventuele binnenplaatsen en -tuinen weinig of niets kan zien.

huizenblok

Terrein, volledig of nagenoeg volledig bedekt met bebouwing (niet zijnde lintbebouwing of grote boerderijen met bijbehorende stallen), gelegen in stedelijk/verstedelijkt gebied, waarbij de bebouwing naar alle zijden aaneengesloten is en waar men vanaf de openbare weg van eventuele binnenplaatsen en -tuinen weinig of niets kan zien.