Artikel 7, Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie

Artikel 7, Wet Basisregistratie Grootschalige Topografie