BRT→BAG Linkset

Created 2 years ago
6.949.076 statements

De Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG) en de Basisregistratie Topografie (BRT) hanteren een andere definitie voor gebouw en pand. De BRT stelt een koppeling met de BAG vast, waarbij wordt aangegeven welke BRT gebouwen overlap vertonen met welke BAG panden.

Deze Linked Data beschrijft deze koppeltabel van BRT gebouwen naar BAG panden. De relaties zijn vastgesteld op basis van geografische overlap (geo:sfOverlaps): bij een redelijke mate van geografische overlap wordt een relatie gelegd.

Merk op dat de BRT en de BAG andere criteria hanteren voor wanneer iets één object is. De volgende soorten relaties komen in de data voor:

  1. Één BRT gebouw linkt naar één BAG pand.
  2. Één BRT gebouw linkt naar meerdere BAG panden.
  3. Meerdere BRT gebouwen linken naar één BAG pand.

Merk op dat niet alle BRT gebouwen gelinked zijn aan een BAG pand, en dat niet alle BAG panden gelinked zijn aan ten minste één BRT gebouw.

License
CC-BY-SA
Graphs
6.949.076
Example resources