Basisregistratie Topografie

Created a year ago
340.857.649 statements

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Deze verzameling topografische bestanden is beschikbaar als open data. Dat betekent dat het Kadaster deze gegevensbestanden kosteloos en met minimale leveringsvoorwaarden ter beschikking stelt.

Heb je verbeterpunten, vragen of suggesties? Neem dan gerust contact met ons op via het geoforum en e-mail.

Overzichten

APIs

License
CC-BY-SA
Graphs
317.403.407
23.445.946
8.271
Example resources