SubjectPredicateObjectGraph
Heeft eind registratie
@nl
Heeft tweedimensionale punt-, lijn-, vlak- of multivlakgeometrie
@nl