SubjectPredicateObjectGraph
Kunstwerk waarmee een watergan ...... g of een terrein wordt geleid.
@nl
Aquaduct
@nl
Aquaduct
@nl
Object met een permanent karakter dat dient om iets in te bergen of te verzamelen.
@nl
Bak
@nl
Bak
@nl
Een paneel waarop informatie wordt afgebeeld.
@nl
Bord
@nl
Bord
@nl
Bestuursorgaan of rechtspersoo ...... eografische gegevens opdraagt.
@nl
Bronhouder
@nl
Bronhouder
@nl
Kunstwerk over een watervlakte ...... oor pijlers en/of landhoofden.
@nl
Brug
@nl
Brug
@nl