Heeft tweedimensionale punt-, lijn-, vlak- of multivlakgeometrie