Dijkpaal
Een markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.
Dijkpaal
Een markant punt op de waterkering of op het strand dat dient als referentiepunt voor afstandsaanduidingen.