bronhouder

Bestuursorgaan of rechtspersoon aan wie de wet basisregistratie grootschalige topografie de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van geografische gegevens opdraagt.

bronhouder

Bestuursorgaan of rechtspersoon aan wie de wet basisregistratie grootschalige topografie de verantwoordelijkheid voor het bijhouden van geografische gegevens opdraagt.