def/
De BGT hanteert het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610:2011) voor de modellering. NEN 3610:2011 conformeert zich aan de ISO 19100 standaarden voor geo-informatie. Deze gelden daarom ook voor de BGT. De BGT is een tweedimensionale objectenverzameling. Om de stap naar 3D op een later moment te kunnen maken, is het BGT-model gebaseerd op CityGML 2.0. CityGML is de internationale standaard voor groot­scha­lige topografie in 3D van het Open Geospatial Consortium (OGC).
def/
De BGT hanteert het Basismodel Geo-informatie (NEN 3610:2011) voor de modellering. NEN 3610:2011 conformeert zich aan de ISO 19100 standaarden voor geo-informatie. Deze gelden daarom ook voor de BGT. De BGT is een tweedimensionale objectenverzameling. Om de stap naar 3D op een later moment te kunnen maken, is het BGT-model gebaseerd op CityGML 2.0. CityGML is de internationale standaard voor groot­scha­lige topografie in 3D van het Open Geospatial Consortium (OGC).