Definitie van dek

Direct door het verkeer belaste deel van de bovenbouw van de brug.Source: CROW

Definitie van dek

Direct door het verkeer belaste deel van de bovenbouw van de brug.Source: CROW