Definitie van sloof

Deel van de pijler voor de overdracht van krachten naar de ondergrond of de fundering.Source: CROW

Definitie van sloof

Deel van de pijler voor de overdracht van krachten naar de ondergrond of de fundering.Source: CROW