Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT)

Created 2 months ago
6.827 statements

De Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT) is een gedetailleerde digitale kaart van Nederland. In de BGT worden objecten zoals gebouwen, wegen, water, spoorlijnen en groen op eenduidige manier vastgelegd.

De BGT wordt wettelijk geregeld. Op 1 januari 2016 is de wet in werking getreden voor bronhouders en de Landelijke Voorziening (LV BGT). Iedereen kan de informatie uit de BGT vrij gebruiken. Voor overheden en andere wettelijke gebruikers is het gebruik verplicht. Zie deze pagina voor meer informatie.

Data model

Het data model voor de BGT is vastgelegd in de volgende documenten:

Metadata eigenschappen (in ontwikkeling)

In ontwikkeling

Deze dataset maakt nog geen gebruik van stabiele IRIs. Deze zullen binnenkort onder de IRI prefix https://bgt.basisregistraties.overheid.nl worden uitgegeven. Zie het logboek voor informatie over de IRI strategie ontwikkeling.

Deze dataset is nog onder ontwikkeling, zie het logboek waarin de ontwikkeling wordt beschreven.

License
CC-BY-SA
Graphs