heeft identificatie

De unieke aanduiding van een woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel.

heeft identificatie

De unieke aanduiding van een woonplaats, zoals opgenomen in de landelijke woonplaatsentabel.