Basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG 2.0)

Created 20 days ago
853.628.913 statements

De gegevens bestaan uit BAG-panden en een deelselectie van BAG-gegevens van deze panden en de zich daarin bevindende verblijfsobjecten. Ook de ligplaatsen en standplaatsen zijn hierin opgenomen met een deelselectie van BAG-gegevens

De gegevens van de nummeraanduiding zijn in deze services onderdeel van de adresseerbare objecten, hierbij wordt slechts 1 adres opgenomen, dus objecten met meerdere adressen (hoofd- en nevenadressen) zijn niet compleet. In deze services zitten dus niet alle BAG adressen.

Aangezien niet alle BAG gegevens worden geleverd, adviseren wij u om de actuele gegevens in één van de BAG producten te controleren. Raadpleeg de BAG Viewer voor enkele bevragingen van BAG gegevens. Een overzicht van alle beschikbare producten kunt u vinden op de website.

Deze dataset wordt ook gebruikt voor het ontsluiten van het INSPIRE thema Gebouwen. Het betreft gebouwcontouren, constructieve onderdelen van gebouwen en ruimtelijke barrières. Dit betreft niet-geharmoniseerde data uit de basisregistratie Adressen en Gebouwen (BAG).

Version: 2020.4

APIs

Overzichten

Overzicht van de subklasse hierarchie van de BAG 2.0.
License
CC-BY-SA