Windturbines in Nederland

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.

Afbeelding 1 ― Het aantal windturbines in Nederland, volgens de verschillende basisregistraties.

Afbeelding 2 ― Windturbines in Nederland: volgens de BGT en volgens de BRT.

Administratieve relaties

Er zijn geen administratieve relaties tussen windturbines in de BAG, de BRT en de BGT. Afbeelding 2 bevraagt de bekende administratieve relaties, maar geeft (vooralsnog) geen resultaten terug.

Afbeelding 3 ― Overzicht van de administratieve relaties tussen windturbines in de verschillende basisregistraites.

Geografische relaties

Hieronder worden mogelijke geografische relaties tussen windturbines in Nederland weergegeven. Dit doen we voor de BAG en de BRT (Afbeelding 4).

Afbeelding 4 ― Overzicht van de geografische relaties tussen windturbines in de BRT en panden in BAG.