Veranderingshistorie voor de Linked Data kwartaallevering

De eerste publicatie van de linked data kwartaallevering vond plaats in het vierde kwartaal van 2020. Hieronder zijn de veranderingen voor iedere daaropvolgende versie vastgelegd.

Veranderingen in versie 2021.2

Deze versie zal worden uitgebracht op 2021-04-30. Deze versie bevat BAG en BGT.

BAG veranderingen:

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-04-08.
 • Toevoeging van de rdf:value eigenschap voor iedere identificatie knoop (conform NEN 3610).
 • Toevoeging van geometrische informatie voor meer adresseerbare objecten. Op dit moment worden deze als bag:geometrie_vlak bijgevoegd. In een volgende release zullen deze met de reguliere bag:geometrie eigenschap worden ontsloten.
 • Toevoeging van de tussengelegen klasse bag:AdresseerbaarObjectRegistratie.
 • Aanscherping van de patronen die registraties verbinden met objecten (de externe foaf:primaryTopic relatie).
 • Onderverdeling van de verschillende status waardelijsten onder een overkoepelende bag:Status klasse.
 • De patronen (SHACL) zijn nu onderdeel van de data model graaf (voorheen zaten deze in een aparte graaf).
 • Verbetering van een typfout in het patroon voor woonplaats naam (shp:WoonplaatsRegistratie_naam).
 • Toevoeging van een eigenschap definitie voor bag:huisletter.
 • Het data model maakt gebruik van automatische verrijking. Hierdoor zijn bepaalde eigenschappen zoals menselijk leesbare labels voor veel meer nodes beschikbaar gekomen.
 • Ontsluiting middels een nieuwe API: Linked Data Event Stream (LDES) voorbeeld bevraging

BGT veranderingen:

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-04-16.
 • Links vanuit de BGT naar de BAG maken nu gebruik van de BAG 2.0 linked data levering. Hierdoor zijn deze twee basisregistraties nu direct met elkaar verbonden.
 • Toevoeging van de rdf:value eigenschap voor iedere identificatie knoop (conform NEN 3610).
 • Ontsluiting middels een nieuwe API: Linked Data Event Stream (LDES) voorbeeld bevraging

Veranderingen in versie 2021.1

Deze versie is uitgebracht op 2021-02-15. Deze versie bevat BAG en BGT.

BAG veranderingen

 • Dit is de eerste levering waarin de BAG is opgenomen. Deze is gebaseerd op het BAG 2.0 data model.
 • Onderdeel van deze levering is een data story waarin voorbeeld bevragingen over de BAG te vinden zijn: link

BGT veranderingen

 • Objecten waren voorheen instanties van bgt:GeoObject. Dat is wel correct, maar erg hoog over. Gebruikers hadden behoefte aan een specifiekere typering voor deze objecten. In deze versie zijn objecten instanties van specifiekere klassen geworden, bijvoorbeeld bgt:Paal of bgt:Pand. Deze zijn nog steeds instanties van bgt:GeoObject, want de specifieke klassen zijn subklassen (rdfs:subClassOf) van de generieke klasse.
 • Een aantal naamswijzigingen zijn doorgevoerd in het informatiemodel / de SHACL patronen. Dit is een voorbereiding op de uitbreiding van de patronen specificatie die in een volgende kwartaallevering zal worden doorgevoerd.
 • Door een typefout in de definitie van bgt:OpenbareRuimte was deze verkeer getypeerd. (Met dank aan Niels Hoffmann voor het rapporteren van deze fout.)