Veranderingshistorie voor de Linked Data kwartaallevering BAG 2.0

De eerste publicatie van de linked data kwartaallevering vond plaats in het vierde kwartaal van 2020. Hieronder zijn de veranderingen voor iedere daaropvolgende versie vastgelegd.

Update: Geen kwartaallevering 2021Q4

In verband met problemen met de overgang naar een meer toekomstvaste levering zal er in Q4 van 2021 geen nieuwe kwartaallevering van de BAG plaatsvinden. Wij excuseren ons voor het ongemak dat dit voor sommige gebruikers veroorzaakt. Begin Januari zal er een nieuwe levering worden gedaan. Deze levering zal op een meer toekomstvast fundament binnen het Kadaster draaien en meer ruimte geven voor toekomstige doorontwikkeling.

Veranderingen in versie 2021.3

Deze versie is uitgebracht op 2021-08-24.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-07-08.

Veranderingen in versie 2021.2

Deze versie zal worden uitgebracht op 2021-04-30.

 • Instantie gegevens zijn bijgewerkt naar 2021-04-08.
 • Toevoeging van de rdf:value eigenschap voor iedere identificatie knoop (conform NEN 3610).
 • Toevoeging van geometrische informatie voor meer adresseerbare objecten. Op dit moment worden deze als bag:geometrie_vlak bijgevoegd. In een volgende release zullen deze met de reguliere bag:geometrie eigenschap worden ontsloten.
 • Toevoeging van de tussengelegen klasse bag:AdresseerbaarObjectRegistratie.
 • Aanscherping van de patronen die registraties verbinden met objecten (de externe foaf:primaryTopic relatie).
 • Onderverdeling van de verschillende status waardelijsten onder een overkoepelende bag:Status klasse.
 • De patronen (SHACL) zijn nu onderdeel van de data model graaf (voorheen zaten deze in een aparte graaf).
 • Verbetering van een typfout in het patroon voor woonplaats naam (shp:WoonplaatsRegistratie_naam).
 • Toevoeging van een eigenschap definitie voor bag:huisletter.
 • Het data model maakt gebruik van automatische verrijking. Hierdoor zijn bepaalde eigenschappen zoals menselijk leesbare labels voor veel meer nodes beschikbaar gekomen.
 • Ontsluiting middels een nieuwe API: Linked Data Event Stream (LDES) voorbeeld bevraging

Veranderingen in versie 2021.1

Deze versie is uitgebracht op 2021-02-15. Deze versie bevat BAG en BGT.

BAG veranderingen

 • Dit is de eerste levering waarin de BAG is opgenomen. Deze is gebaseerd op het BAG 2.0 data model.
 • Onderdeel van deze levering is een data story waarin voorbeeld bevragingen over de BAG te vinden zijn: link