Hoogspanningsmasten Kaart

De Basisregistratie Topografie (BGT) kan in verschillende use-cases worden gebruikt, waaronder het vinden van het aantal en de locatie van alle hoogspanningsmasten in Nederland. Om dit te doen stellen we eerst de vraag: hoeveel hoogspanningsmasten zijn er verspreid over Nederland? (figuur 1 hieronder).

De tweede vraag die we stellen is: Wat zijn de locaties van deze hoogspanningsmasten? Dit levert een hoogspanningsmastkaart op (figuur 2 hieronder). Let op: de onderstaande resultaten zijn gegroepeerd om prestatieredenen. Klik op de groep om in te zoomen.