Overzicht van de BRT linked dataset

De BRT bestaat uit digitale topografische bestanden op verschillende schaalniveaus. Zowel de opgemaakte kaarten als de objectgerichte bestanden zijn beschikbaar als open data. De data uit de BRT wordt op verschillende manieren ontsloten. Één van deze manier is Linked Data, waarmee de BRT bevraagd kan worden. Linked Data is een nieuwe manier om gegevens te representeren, combineren, en op het Internet te ontsluiten. Om Linked Data te kunnen bevragen maken wij gebruik van SPARQL. SPARQL is de gestandaardiseerde bevragingstaal voor Linked Data.

Hieronder zijn enkele voorbeelden van bevragingen over de BRT. Het mogelijk is om de bevraging aan te passen door waardes in te vullen in de invoervelden. Het is ook mogelijk om de bevraging direct aan te passen, door de ‘editor’ component te openen.

Natura 2000 in Nederland

Natura 2000 is een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden waar bepaalde diersoorten en hun natuurlijke habitats worden beschermd met als doel de biodiversiteit over het hele continent te behouden. Deze gebieden zijn beschermd op grond van de Natuurbeschermingswet en zijn opgenomen in de BRT. Onderstaande zoekvraag identificeert deze gebieden in Nederland.

Query 1 - Natura 2000 gebieden in Nederland

Gebouwtypes

De BRT bevat een aantal verschillende gebouwtypes en laat toe om het totaal aantal van een gebouw met een bepaalde status en type op te vragen. Dit is gedaan in onderstaande query waar het aantal gevangenissen dat momenteel in gebruik is in heel Nederland wordt weergegeven.

Query 2 - Aantal in gebruik gevangenisen in Nederland

Een tweede vraag kan zijn: Waar staan ​​alle kastelen in Nederland?

De BRT kan ook worden gebruikt in combinatie met een aantal andere basisregistraties. Laten we windturbines als voorbeeld nemen.

Windturbines in Nederland

Hoe veel windturbines zijn er in Nederland? En welke eigenschappen hebben ze? Het Kadaster heeft informatie over windturbines, maar deze informatie is op dit moment nog verspreid over verschillende registratiesystemen. In deze data story beproeven we of het mogelijk is om met linked data een geïntegreerd beeld over verschillende bronsystemen heen te tonen.

Query 5 - Windturbines in Nederland: volgens de BGT en volgens de BRT